Náš projekt komunitnej záhradky presvedčil a z grantového programu Spojme sa pre dobrú vec 2019 nám Nadácia Orange prispeje na realizáciu 1600€. Ocitli sme sa tak medzi víťaznými 54 projektmi z predložených 429, medzi ktoré sa rozdelí celkovo 80 000€.
 
Finančné prostriedky použijeme na kúpu materiálu na vyvýšené záhony, dovoz zeminy a štrku/kameňa, kompostér a výsadbové rastliny.
 
Ďakujeme ľuďom z Nadácie Orange za dôveru a veľmi sa tešíme na rozbehnutia prác! Je to pre nás neoceniteľná a praktická finančná vzpruha, no zároveň aj veľká morálna podpora. Takže, ako prvé sa ide nakupovať zemina! 🙂