Náš cieľ je vytvoriť a prevádzkovať sídliskovú komunitnú záhradu na nevyužívanej ploche bývalého detského ihriska v petržalskom vnútrobloku.

Projekt

Potreba komunity a záujem pestovať plodiny, ktoré sa nedajú vypestovať v panelákových bytoch či na balkónoch, ako aj záujem o kompostovanie bio odpadu (čo tvorí väčšinu odpadu domácností), vyústilo do zadefinovania riešenia v podobe projektu komunitnej záhrady aj na podnet pracovníčok MČ Petržalka.

Hlavným cieľom nášho projektu je revitalizácia nevyužívaného priestoru schátraných pieskovísk v dynamickom priestore Hrobákovej ulice a vybudovanie fungujúcej komunitnej záhrady,  t.j. priestoru na pestovanie rôznych druhov rastlín okrasných (kríky, okrasné byliny, trávnaté plochy) aj úžitkových (zelenina, ovocie, bylinky)  využívajúc prvky permakultúry, s možnosťou kompostovania a zároveň vytvorenie komunitného priestoru na utužovanie viacgeneračných susedských vzťahov.

Kto sme

Sme obyvatelia Hrobákovej ulice a okolia s túžbou po sídliskovej záhradke s kompostoviskom, kde by sme sa mohli realizovať a schádzať s rodinami a susedmi. V marci 2018 sme za týmto účelom založili občianske združenie KoZa v Háji, ktorého názov predstavuje víziu prvej „komunitnej záhrady v Starom háji“.

Detailný popis projektu

Záhrada

V záhrade sa budú uplatňovať princípy ekologického pestovania. Na zabezpečenie dostatočného množstva kvalitnej pôdy sa využijú vyvýšené záhony, parenisko, bylinková špirála a v centre záhrady sa rozšíri výsadbová plocha o rastliny pestované v tzv. svahových tvárniciach. V záhonoch (vyvýšené záhony, bylinková špirála, parenisko) sa budú vytvárať zmiešané kultúry z dôvodu účinnej ochrany plodín a tiež z dôvodu prevencie pred škodlivým hmyzom. Značnú časť pozemku záhrady tvorí
trávnatá plocha, ktorá sa plánuje zachovať, a o ktorú sa budú starať členovia OZ, resp. dobrovoľníci.

Kompostovisko

Komunitná záhrada sa bude realizovať  formou prírodnej záhrady teda tak, aby sa čo najviac podporilo pôsobenie prírodných regulačných mechanizmov, vyvarovalo sa používanie priemyselných hnojív. Tie sa nahradia vyzretým, dobre ošetrovaným kompostom, zeleným hnojením a ďalšími postupmi charakteristickými pre permakultúrne pestovanie.

Z tohto dôvodu bude súčasťou záhrady aj kompostovisko pozostávajúce z dvoch uzavretých kompostérov o objeme 900-1000 litrov, umiestnených v zatienenej časti pozemku pod stromami. Zároveň sa tým umožní domácnostiam zaškolených užívateľov kompostovať ich kuchynský bio odpad podľa zásad záhradného kompostovania (t.j. tepelne nespracovaný neživočíšny bioodpad).

Voda

Voda na zavlažovanie záhrady bude k dispozícii v dvoch jednokubíkových bareloch umiestnených v priestoroch záhrady.

Technická miestnosť

Primárne na účely uskladnenia náradia a komunitnej dielničky, dostalo OZ KoZa v Háji do užívania uzamykateľné priestory na prízemí bytového domu Hrobákova 13 po odsúhlasení väčšinou vlastníkov bytov, čo zároveň nepriamo manifestuje podporu obyvateľov bytového domu s týmto projektom.

Mobiliár

Mobiliár záhrady budú tvoriť drevené lavičky osadené na pôvodných miestach ihriska a posedenie s pergolou z prírodných materiálov umiestnené na protiľahlej strane oproti vstupu do záhrady.