Vytvorili sme a prevádzkujeme sídliskovú komunitnú záhradu na nevyužívanej ploche bývalého detského ihriska v petržalskom vnútrobloku.

Projekt

Potreba komunity a záujem pestovať plodiny, ktoré sa nedajú vypestovať v panelákových bytoch či na balkónoch, ako aj záujem o kompostovanie bioodpadu, ktorý tvorí väčšinu odpadu domácností, vyústili do zadefinovania riešenia v podobe projektu komunitnej záhrady. Dôležitým impulzom bola tiež ponuka spolupráce zo strany pracovníčok projektového oddelenia MČ Bratislava - Petržalka.

Hlavným cieľom nášho projektu je revitalizácia nevyužívaného priestoru schátraných pieskovísk v dynamickom priestore Hrobákovej ulice a vybudovanie fungujúcej komunitnej záhrady,  t.j. priestoru na pestovanie rôznych druhov rastlín okrasných (kríky, okrasné byliny, trávnaté plochy) aj úžitkových (zelenina, ovocie, bylinky) využívajúc prvky permakultúry. Neoddeliteľnou súčasťou záhrady je kompostovisko s možnosťou kompostovania a tiež komunitný priestoru na utužovanie viacgeneračných susedských vzťahov.

Kto sme

Sme rodiny z Hrobákovej ulice a okolia s túžbou po sídliskovej záhradke s kompostoviskom, kde by sme sa mohli realizovať a schádzať s priateľmi a susedmi. V marci 2018 sme za týmto účelom založili občianske združenie KoZa v Háji, ktorého názov predstavuje víziu prvej „komunitnej záhrady v Starom háji“.

Popis projektu

Záhrada

V záhrade uplatňujeme princípy ekologického pestovania. Na zabezpečenie dostatočného množstva kvalitnej pôdy využívame vyvýšené záhony, parenisko, bylinkovú špirálu a voľné zeleninové záhony. V záhonoch (vyvýšené záhony, bylinková špirála, parenisko) vytvárame zmiešané kultúry z dôvodu účinnej ochrany plodín a tiež z dôvodu prevencie pred škodlivým hmyzom. Značnú časť pozemku záhrady tvorí trávnatá plocha, ktorá sa plánuje zachovať, a o ktorú sa starajú členovia OZ, resp. dobrovoľníci.

Kompostovisko

Komunitná záhrada sa realizuje formou prírodnej záhrady teda tak, aby sa čo najviac podporilo pôsobenie prírodných regulačných mechanizmov, vyvarovalo sa používaniu priemyselných hnojív. Tie nahrádzamd vyzretým, dobre ošetrovaným kompostom, zeleným hnojením a ďalšími postupmi charakteristickými pre permakultúrne pestovanie.

Z tohto dôvodu je súčasťou záhrady aj kompostovisko pozostávajúce z troch uzavretých kompostérov o objeme 900-1000 litrov, umiestnených v zatienenej časti pozemku pod stromami ako aj dvoch otvorených kompostérov slúžiacich na lístie a väščí biologický odpad z vyvýšených záhonov. Zaškolení užívatelia kompostoviska tu môžu kompostovať svoj kuchynský bio odpad z domácnosti podľa zásad záhradného kompostovania (t.j. tepelne nespracovaný neživočíšny bioodpad).

Voda

Na zavlažovanie záhrady slúžia dve jednokubíkové nádrže umiestnené v priestoroch záhrady. V blízkej budúcnosti sa plánuje aj vybudovanie vŕtanej studne s mechanickým pohonom.

Technická miestnosť

Primárne na účely uskladnenia náradia a komunitnej dielničky dostalo OZ KoZa v Háji do užívania uzamykateľné priestory na prízemí bytového domu Hrobákova 13, po odsúhlasení väčšinou vlastníkov bytov, čo zároveň nepriamo manifestuje podporu obyvateľov bytového domu a ich solidaritu s projektom komunitnej záhrady.

Mobiliár

Mobiliár záhrady tvoria drevené lavičky osadené na pôvodných miestach ihriska a v budúcnosti plánujeme vytvorenie posedenia s pergolou z prírodných materiálov umiestnené v komunitnom priestore záhrady.