Polrok od posledného neformálneho stretnutia s pohostením v záhradke uplynul ako voda a s odstupom času znovu bolo čo osláviť. A tak sme 1. júla otvorili nielen nadchádzajúce letné prázdniny ale slávnostne uviedli do života našu KoZu. Záhrada sa prehupla do ďalšej sezóny a zmenila na nepoznanie. Novovybudované vyvýšené i tradičné záhony, bylinková špirála i okolité plochy sa zazelenali a zaplnili rozmanitými plodinami, dokonca už bolo čo aj ochutnávať. Veď nielen pre samotnú prácu ale aj pre zdieľanie radosti zo spoločných stretnutí v komunite a oslavu malých úspechov vlastne celý projekt vznikol. Foto z členskej schôdze spojenej s opekačkou je k nahliadnutiu v Galérii.