Zapojte sa s nami do už druhého zimného "smeťobrania". Počas mesiacov január a december zbierame na vychádzkach v prírode a to nielen v Petržalke voľne pohodený odpad, smeti.  Zima ponúka dobrú príležitosť využiť voľný čas aktívne a urobiť niečo nielen pre svoje zdravie ale aj zdravie nášho životného prostredia a viesť k uvedomelému prístupu k prírode aj naše deti.

Neverili by ste, aké je smeťobranie nákazlivé. Poďte sa s nami nakaziť - nebojte sa, nie Covidom-19, ale zodpovedným a citlivým prístupom k prírode. Výsledok sa dostaví v podobe čistého okolia našich domov a priľahlých prírodných zákutí. Stačia Vám na to gumené rukavice, plastové vrece a naším tipom sú aj vhodné kliešte na smeti.