Petržalské Miestne zastupiteľstvo nám včera jednohlasne schválilo zveriť časť pozemku pod našou plánovanou záhradou do nájmu za symbolické 1€ na rok do konca roka 2023.  Je to prvý veľký míľnik v histórii nášho OZ od jeho vzniku presne pred rokom! Veľké poďakovanie vedeniu MČ Petržalka a všetkým poslancom.

(Na zmluvu s Hlavným mestom týkajúcu sa hlavnej časti pozemku naďalej čakáme.)