Včera sme na magistráte podpísali zmluvu o spolupráci s Hlavným mestom Bratislava, ktorou sme sa zaradili do programu Adopcie zelene. Zmluvu ešte musí podpísať primátor Matúš Vallo a do platnosti vstúpi deň po zverejnení. O tomto momente Vás budeme s radosťou informovať.