Dnešný svet ponúka dospelým aj deťom veľa podnetov, riadených podujatí, krúžkov, programov. Ide často o naozaj kvalitné, pútavé a edukatívne aktivity. Kde však má v tejto nekonečnej ponuke priestor voľná hra detí? A aký je vôbec jej zmysel?

Za nie tak dlhý čas fungovania našej komunitnej záhrady viacerí členovia - rodičia objavili a ocenili nečakanú pridanú hodnotu celého projektu. Je ňou komunita detí, ktorá sa spontánne vyformovala a priniesla nečakaný efekt. Deti rôzneho veku donekonečna a denne sa hrajúce vonku v okolí bytových domov v živej komunite, tlupe, či partii, rozvíjajúce svoje vlastné fantazijné scenáre, projekty a vymyslené hry. Bez potreby byť vedené, usmerňované dospelými a bez sofistikovaných či vôbec akýchkoľvek hračiek. Stačí im kopec hliny, konáre, veľká trávnatá plocha, kamienky či kriedy, lístie zo záhrady či dokonca poklop kanála... A už sa v ich hrách záhrada mení na krajinu nekonečnej fantázie, Narniu či Stredozem, prériu alebo slávnu londýnsku Baker Street či Araluenské kráľovstvo... Kedy ste sa naposledy zahrali v prírode? Vedia to ešte Vaše deti? Kde sedia či šantia teraz?