Vytvorenie priestoru na environmentálnu výchovu rôznych vekových skupín detí, mladých ľudí i dospelých bolo jedným z cieľov už pri vzniku nášho občianskeho združenia. Postupne sa to stáva realitou. Záhradku navštevujú deti z blízkych materských i základných škôl. Pani učiteľky deťom priamo na mieste môžu ukázať a vysvetliť, čo všetko záhrada ponúka, čo všetko v nej rastie, ako funguje kompostovanie a čo všetko vyžaduje kolobeh pestovania a zbierania úrody.

Radi tvoríme priestor, kde si deti môžu jednotlivé činnosti aj vyskúšať. Sme otvorení pre spoluprácu so základnými a materskými školami z blízkeho okolia.  Poskytujeme poradenstvo a pomoc aj najbližšej základnej škole ZŠ Dudova, ktorá inšpirovaná naším projektom už vytvorila záhradku aj vo vlastnom školskom areáli. Tešíme sa, že naša záhrada učí.